17 marca 2016

Finansowanie projektu

Opublikowano  

Źródła finansowania projektu

Rok realizacji projektów

Dotacja z NCK w PLN

Wkład własny w PLN

2016

282.000

100.000 – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

2017

273.000

100.000

2018

276.000

100.000

RAZEM:

831.000

300.000

 

Środki przeznaczone na regranting w ramach BMK

Rok realizacji projektu

Łączna kwota w ramach regrantingu

Ilość projektów dofinansowanych

2016

100.000 zł.

10 * 10.000 zł

2017

170.000 zł.

17 * 10.000 zł.

2018

170.000 zł.

17 * 10.000 zł.

RAZEM:

440.000 zł.

44 * 10.000 zł.