3 marca 2016

Harmonogram

Etapy realizacji programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku w 2017 roku

 • marzec – działalność informacyjna oraz nawiązywanie relacji z potencjalnymi liderami projektów i przeprowadzenie cyklu 4 spotkań informacyjnych rozpoczynających się o stałej porze – 11:00 do 14:00: Świdnica, 7 marca, Głogów, 14 marca, Jelenia Góra, 21 marca, Wisznia Mała, 22 marca;

 • 29 marca, godz. 11:00 do 15:00, Legnickie Centrum Kultury, sala Maneżowa,
   ul. Chojnowska 2, Legnica, – 
  warsztaty kwalifikujące do projektu BMK na Dolnym Śląsku (obecność obowiązkowa);

 •  6-12 kwietnia – nabór wstępnych wersji projektów składanych przez liderów zespołów z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny, który będzie dostępny w zakładce "Formularz " od 6 do 12 kwietnia, godz. 23:59;

 • do 24 kwietnia – wybór  15 najlepszych wstępnych wersji projektów do etapu  konsultacji. Opublikowanie wyników postępowania konkursowego na stronie www.bardzomlodakultura.pl;

 • 25 kwietnia – 12  maja – konsultacje z ekspertami, dopracowanie projektów;

 • 13 – 17 maja – składanie lub przesłanie rozbudowanych wniosków w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, do godz. 15:00. Obowiązuje data wpłynięcia wniosku do OKiS;

 • do 26 maja – wybór najlepszych 7 projektów do realizacji – opublikowanie wyników postępowania konkursowego na stronie:

www.bardzomlodakultura.pl

www.dokis.pl/konkursy


 • maj – wrzesień – warsztaty dla zespołów projektowych.
  5-6 lipca          – (warsztaty dwudniowe),
  29-30 sierpnia – (warsztaty dwudniowe),
  20 września    – (warsztaty jednodniowe).

 • 1 lipca – 22 października – realizacja projektów;

 • wrzesień – październik – konferencja podsumowująca półmetek trzyletniego projektu BMK na Dolnym Śląsku z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego;

 • 23 października –  10 listopada – formalne zamknięcie projektów wraz z przekazaniem sprawozdań do dolnośląskiego operatora programu;

 • listopad – spotkanie ewaluacyjne programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku;

 • do 30 listopada roczne rozliczenie programu przez operatora.