3 marca 2016

Cele

Celem programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku jest wspieranie edukacji kulturowej w Polsce. Służyć ma temu zbudowanie systemowych rozwiązań wzmacniających edukację kulturową w regionie poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Podstawowym środkiem realizacji zadania jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy między sferami kultury i edukacji. Priorytetem działań w ramach zadania są porozumienia o współpracy między Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu (który będzie pełnił w zadaniu funkcję regionalnego operatora programu), a partnerami instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi z obszaru kultury i edukacji w regionie. 

OKiS jako regionalny operator programu będzie współpracował z władzami samorządowymi w zakresie koordynacji działań edukacji kulturowej w regionie oraz działalności informacyjnej, mającej na celu popularyzację programu Bardzo Młodej Kultury oraz przedstawienie oferty lokalnego operatora wśród formalnych i nieformalnych partnerów programu.

pl_PLPolski
pl_PLPolski