17 marca 2016

Finansowanie projektu

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Źródła finansowania projektu

Rok realizacji projektów

Dotacja z NCK w PLN

Wkład własny w PLN

2016

282.000

100.000 – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

2017

131.000

100.000 – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

2018

132.000

100.000 – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

RAZEM:

548.000

300.000 – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Środki przeznaczone na regranting w ramach BMK na DŚ

Rok realizacji projektu

Łączna kwota w ramach regrantingu

Ilość projektów dofinansowanych

2016

100.000 zł

10 * 10.000 zł

2017

 70.000 zł

 7 * 10.000 zł

2018

 70.000 zł

 7 * 10.000 zł

RAZEM:

240.000 zł

24 * 10.000 zł

Zaktualizowano  

pl_PLPolski
pl_PLPolski