27 marca 2017

Formularz

Projekt realizacji inicjatywy w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

Wszystkie zespoły projektowe zakwalifikowane do II etapu naboru proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego wniosków wraz z harmonogramem oraz preliminarza wydatków. Stanowią one podstawę zgłoszenia do drugiego etapu naboru projektu" Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku" realizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku Narodowego Centrum Kultury.

1. formularz rejestracji wniosków projektowych II etapu rekrutacji w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHQ9pyGjTLayiOxTJYeWyTbTdDvruzEpYncg7SQ-eis4ullA/viewform?usp=sf_link

2. preliminarz kosztów kwalifikowalnych projektu

https://drive.google.com/file/d/0B83Xhk9EgQLXcFJneGVzbHBVUFk/view?usp=sharing

 

Przypominamy, że termin nadsyłania wniosków drogą pocztową lub składania ich w sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu to 14-21 maja br. Przypominamy, że decyduje data wpływu do siedziby OKIS. 

 

Dane adresowe:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław

#bardzomlodakultura

pl_PLPolski
pl_PLPolski