Etapy realizacji programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku w 2018 roku 


 • marzec – działalność informacyjna oraz nawiązywanie relacji z potencjalnymi liderami projektów i przeprowadzenie cyklu 4 spotkań informacyjnych rozpoczynających się o stałej porze – 11:00 do 14:00. 

13 marca godz. od 11.00 do 14.00, Jawor, ul. Parkowa 5, Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa

20 marca godz. od 11:00 do 14:00, Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 31 – Hotel „Stacja nad Kwisą”

21 marca godz. od 11:00 do 14:00, Oława, Plac Zamkowy 10  – Liceum Ogólnokształcące nr 1

22 marca godz. od 11:00 do 14:00, Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 11 – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.


 • Warsztaty i spotkanie kwalifikujące do projektu BMK na Dolnym Śląsku (obecność obowiązkowa);

11 kwietnia godz. od 11:00 do 14:00, Legnica, Plac Zamkowy 1 – Zamek Piastowski


 • 16-20 kwietnia – nabór wstępnych wersji projektów składanych przez liderów zespołów z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny, który będzie dostępny w zakładce „Formularz ” od 16 do 20 kwietnia, godz. 23:59;

 • do 24 kwietnia – wybór najlepszych (ilość zgodnie z obowiązującym regulaminem) wstępnych wersji projektów do etapu konsultacji. Opublikowanie wyników postępowania konkursowego na stronie www.bardzomlodakultura.pl;

 • 26 kwietnia – 11  maja – konsultacje z ekspertami, dopracowanie projektów;

 • 14 – 21 maja – składanie lub przesłanie rozbudowanych wniosków w wersji papierowej do siedziby Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, do godz. 15:00. Obowiązuje data wpłynięcia wniosku do OKiS;

 • do 25 maja – wybór najlepszych 7 projektów do realizacji – opublikowanie wyników postępowania konkursowego na stronie:

www.bardzomlodakultura.pl

www.dokis.pl/konkursy


 • maj – październik – warsztaty dla zespołów projektowych.
   – 27-28 czerwca (warsztaty dwudniowe),
   – 29-30 sierpnia (warsztaty dwudniowe),
   – (warsztaty jednodniowe).

 • 18 czerwiec – 15 październik – realizacja projektów;

 • wrzesień – październik – spotkanie ewaluacyjne i konferencja podsumowująca półmetek trzyletniego projektu BMK na Dolnym Śląsku z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego;

 • 15 października –  23 listopada – formalne zamknięcie projektów wraz z przekazaniem sprawozdań do dolnośląskiego operatora programu;

 • do 30 listopada roczne rozliczenie programu przez operatora.